Όροι Χρήσης

Το Ηλεκτρονικό κατάστημα AllCosmetics παρέχει υπηρεσίες, οι οποίες υπόκεινται στους παρακάτω όρους χρήσης:

 • Εμπιστευτικότητα και Ασφάλεια

 • Περιεχόμενο


 • Εμπιστευτικότητα και Ασφάλεια

  Λόγω της δομής λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από πλευράς του χρήστη κάποιων προσωπικών δεδομένων (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mai, τηλέφωνο), που θα μας επιτρέψουν να αποστείλουμε την παραγγελία του. Οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, βάσει του Νόμου 2472/1997 περί "Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα", των αποφάσεων και κανονισμών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  Το AllCosmetics δηλώνει υπεύθυνα ότι οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που συνδέονται άμεσα με την εξυπηρέτηση των παραγγελιών, που πραγματοποιήθηκαν μέσω της ιστοσελίδας μας και δεν θα εκτείνεται πέραν του αναγκαίου για αυτό σκοπό. Τα στοιχεία δεν θα διαβιβαστούν ή κοινοποιήθούν σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο και/ή τις αρμόδιες Αρχές.

  Για τις παραγγελίες μέσω της ιστοσελίδας μας το AllCosmetics κάνει χρήση του πρωτοκόλλου Secure Socket Layer (SSL), προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το σύστημα αυτό κρυπτογραφεί τα στοιχεία σας και συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων λογισμικών προγραμμάτων παγκοσμίως για ασφαλείς συναλλαγές.


  Περιεχόμενο

  Το AllCosmetics:

  Διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (όπως τιμές, διαθεσιμότητα, φωτογραφίες, περιγραφές κλπ), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και οι αλλαγές αυτές αποκτούν ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσης τους στο διαδίκτυο.

  Αποτελεί τον μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων όλων των περιεχομένων που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες του.

  Χρησιμοποιεί φωτογραφίες και περιγραφές τρίτων από προϊόντα και κατοχυρωμένα σήματα εταιρειών για την διευκόλυνση των χρηστών στην ανεύρεση των προϊόντων, όλο αυτό το υλικό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των εν λόγω εταιρειών.

  Απαγορεύει ρητώς και με οποιονδήποτε τρόπο την αναπαραγωγή, αντιγραφή, μεταφορά και χρήση του συνόλου ή και μέρους του περιεχομένου των ιστοσελίδων του χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια και αυτή η πράξη διώκεται ποινικώς, βάση των ισχυόντων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

  Δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση και σε κάθε περίπτωση ισχύει η τιμή που αναγράφεται κατά το χρόνο της παραγγελίας. Οι χρήστες-πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και το AllCosmetics δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών.

  Γνωστοποιεί ότι η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη.

  Δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων τρίτων κατασκευαστών που διαθέτει στους πελάτες του, επειδή τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές τους συσκευασμένα σε κλειστά κουτιά. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος επικοινωνήστε με κάποιο εκπρόσωπο του AllCosmetics, και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα.

  Δεν δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε, είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα.

  Η χρήση της ιστοσελίδας AllCosmetics.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

  Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τους όρους χρήσης πριν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα AllCosmetics και θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση που κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος AllCosmetics. Το ηλεκτρονικό κατάστημα AllCosmetics διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεως των Όρων Χρήσης, χωρίς προηγούμενη προσωπική ενημέρωση του χρήστη, πλην της δημοσιεύσεώς τους στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του. Χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος AllCosmetics είναι όσοι εγγράφονται από την επιλογή "Δημιουργία Λογαριασμού".